Към родителите

Уважаеми родители,
Аз и моите колеги направихме всичко по силите си, за да създадем виртуално училище. Повярвайте ми на беше лесно да се организира и осъществи. Вложихме много усилия, енергия, ентусиазъм. Щастлива съм, че Успяхме. Ние сме едно от малкото училища, които са постигнали този резултат. Това е повод за гордост.
 Положихме усилия за ДЕЦАТА, за да продължим обучението им и да им осигурим възможност да получават знания, да развиват умения, да са ангажирани. Считам, че не бива трудът ни да се омаловажава.
Учителите полагат  старание, разработват уроци, стараят се да преподават в нови условия за нас, а и учениците. Недопустимо е ученик да проваля часа във виртуалната стая. Ако на някого не му се учи, нека напусне стаята, нека не ограбва възможността на всички останали да се обучават.  Учителят не може да го изключи, но Вие можете да упражните родителски контрол. И аз Ви моля да ни съдействате.
 Този начин на обучение може да продължи месец, а може и по-дълго. Важно е да преподаваме учебния материал, без да сме поставени в ситуация на безпомощност.
 Това са НАШИТЕ ДЕЦА, добре е да си окажем взаимопомощ, да имаме единна позиция.
Заедно можем да се справим. Необходима ни е Вашата подкрепа, скъпи  родители.
 
 
                                                                                                                                                                              ДИРЕКТОР НА 49.ОУ
                                                                                                                                                                                /ЯНИЦА МИЛЕВА/