Класни ръководители за 5. клас

                                                                             Класни ръководители за 5 клас

  5.а клас - Емилия Филипова

  5.б клас -  Галина Иванова

  5.в клас - Росица Кирова

  5.г клас - Христина Рендакова

  5.д клас - Силвия Марковска