Извънкласни дейности

    Извънкласните дейности, като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

   Видовете извънкласни дейности в 49. ОУ „Бенито Хуарес“, определени с Решение на Педагогическия съвет №10/18.06.2018г., които се предоставят за избор от родителите със заявление по образец, което се подава в канцеларията  на училището, като се регистрира в дневника за входяща кореспонденция. 

    Документите се подават в срок до 06.07.2018г.!

         1. Плуване

        2. Шотокан карате

        3. Таекуон - до

        4.  Народни танци

        5. Роботика

  

 

 

   КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ