Избор на фирма

ИЗБОР НА ФИРМА С ОПИТ В ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
 
   В 49. ОУ „Бенито Хуарес“  предстои избор на фирма  с опит в охранителната дейност.
Срок за подаване на оферти:
От 9:30 часа на 03.07.2017г до 14:00 часа на 22.08.2017г.