Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 49-то основно училище "Бенито Хуарес"

49. Основно училище „Бенито Хуарес“, гр. София обявява избор на изпълнител на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП   /директно възлагане на обществена поръчка/ с предмет Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 49-то основно училище "Бенито Хуарес", гр. София от търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за периода 2021 – 2022 г.                         

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ