Втори учебен срок

   Уважаеми родители,
От 29.01.2018 г. /понеделник/ до 02.02.2018 г. /петък/  се преустановява учебният процес във всички столични училища поради грипна ваканция.
От 03.02.2018 г. /събота/ до 06.02.2018 г.  /вторник/  вкл. е междусрочна ваканция.
От 07.02.2018 г. /сряда/ започва вторият учебен срок.
 
   Учебните занятия за учениците от V, VІ и VІІ клас  ще започнат в 7:30 часа.
   Учебните занятия за учениците от І клас ще започнат в 8:00 часа.
   Подготвителната  група  започва своите занятия в 8:30 часа по установения график.
 
   Втора смяна с начален час 13:30 часа ще учат учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас.
 
   ЦОУД   /занимални/ 2-3 клас  започват в 8:30 часа.
   Всички ученици да са  в училище 15 минути преди началото на учебните часове.
 
Временно седмично разписание на часовете за 07.02.2018 г./ сряда/