Обществена поръчка

Доставка на познавателни книжки за децата от предучилищнто  образование и учебници и учебни комплекти за нуждите на учениците от І-VІІ клас в 49.ОУ "Бенито Хуарес"  за учебната 2020/2021 г.

                            РЕШЕНИЕ