Обществена поръчка

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: 

„Доставки на пакетирани закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от задължителното предучилищно образование, както и на учениците от I до IV клас на 49. ОУ "Бенито Хуарес", гр. София“

 

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

Офертите ще се отворят на 27.12.2019 г. /петък/ в 10:00 часа.
Място на отваряне на офертите– сградата на 49.ОУ "Бенито Хуарес" ,
адрес: гр. София, ЖК "Суха река",  ул. "Константин Фотинов" № 4