Обществена поръчка

Обществена поръчка „Пристройка-асансьор за осигуряване на достъпна среда на 49.ОУ „Бенито Хуарес”, гр.София“

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Офертите ще се отворят на 28.11.2019 г. /четвъртък/ в 10:00 часа.

Място на отваряне на офертите– сградата на 49.ОУ "Бенито Хуарес" ,

адрес: гр. София, ЖК "Суха река",  ул. "Константин Фотинов" № 4