Обществена поръчка

Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване на учениците от 3-ти и 7-ми клас в 49.ОУ "Бенито Хуарес"  за учебната 2018/2019 година.

 Решение за откриване на процедура