Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет:  
„Доставки на пакетирани закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от задължителното предучилищно образование, както и на учениците от I до IV клас на 49. ОУ "Бенито Хуарес", гр. София“