Еразъм +

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

Съдействие на институциите за опазване на здравето, подобряване на условията на живот и приобщаване към училищната среда

Промяната на навиците на заседналия начин на живот да се превърне в „европейска осъзнатост на гражданите“

               Проектът за взаимодействие в името на здравето, доброто състояние и социалното приобщаване на учениците е транснационална мрежа за сътрудничество за иновации и качество на образователната практика, която гарантира прякото сътрудничество на институциите и образователните, здравните, културните, социалните институции за насърчаване на промени в социалната мрежа с цел придобиване на умения и компетенции за постигане на физически, умствен и социален комфорт.

               Партньорските организации започват с диагностика на учениците, извън определените здравословни норми, било в резултат на неправилно хранене, било заради липса на физически упражнения или здравословни взаимоотношения с хората в тяхната среда, било заради естествената им или културна среда, в която се отглеждат.