Прием през 2018/2019 година

 

 

 49.  ОУ  “БЕНИТО ХУАРЕС”

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 1. КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
 
6  ПАРАЛЕЛКИ - ОБЩО 144  МЕСТА
 

ПАРАЛЕЛКИТЕ СА С ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

-С ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МАТЕМАТИКА

-С ХОРЕОГРАФИЯ И МАТЕМАТИКА

-СЪС СПОРТ/ТЕНИС ИЛИ ПЛУВАНЕ/ И МАТЕМАТИКА

-С ИСПАНСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА