Прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 1. КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

6  ПАРАЛЕЛКИ -ОБЩО 144  МЕСТА

ПАРАЛЕЛКИТЕ СА С ИЗБИРАЕМИ  УЧЕБНИ  ЧАСОВЕ:

- СЪС СПОРТ/ТЕНИС  ИЛИ  ПЛУВАНЕ/ И  МАТЕМАТИКА

- С ХОРЕОГРАФИЯ  И  МАТЕМАТИКА

-  С  ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО И  МАТЕМАТИКА

- С НЕМСКИ ЕЗИК  И  МАТЕМАТИКА

 

                          СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД