Прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 1. КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

6 /ШЕСТ/ ПАРАЛЕЛКИ - ОБЩО 132 МЕСТА

ПАРАЛЕЛКИТЕ СА С ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

- СЪС СПОРТ/ТЕНИС ИЛИ ПЛУВАНЕ/ И МАТЕМАТИКА

- С ХОРЕОГРАФИЯ И МАТЕМАТИКА

- С ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МАТЕМАТИКА

- С ИСПАНСКИ  ЕЗИК И МАТЕМАТИКА

 

Линк към системата за прием на ученици: https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028&b=0