Прием в подготвителната група

          49. ОУ "Бенито  Хуарес" обявява прием за 6-годишни деца в полудневна  подготвителна група.
         Необходими документи: Заявление и копие от акта за раждане.
         Документите  се приемат в канцеларията на училището всеки ден от 9 до 17 часа.
 
 

 

 

 

  Списък на приетите деца в подготвителна група за учебната 2017-18 г.