Прием в подготвителната група

       

   Приемът в подготвителната група за учебната 2020/2021 година ще се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/ и подготвителните групи  в училищата /ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес :www.kg.sofia.bg.