Победители в Национално състезание

Галерия от снимки: 

    Четвъртокласниците Далия Димитрова, Гергана Михова, Мариела Калчева, Ян По Сен, Дарина Гервазова, Диляна Трифонова и Боян Жечев са победители в Националното финално състезание на Съюза на българските начални учители. Децата показаха за пореден път, че могат да се справят с различни предизвикателства и да постигнат отлични резултати.