Наградени ученици

                  

                        Във връзка с патронния  празник на 49.ОУ „Бенито Хуарес“– София и  със съдействието на Училищно настоятелство „Надежда“ , Педагогическият съвет и Ръководството на училището награждават:
                            За отлични постижения в  учебно-възпитателния процес,  успешно представяне на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, биология, химия и физика:
Виктория Маринова Георгиева от 7.а клас, която е и  на първо място в България на националното състезание по български език и литература за седмокласници  „Любословие“
Авигея Велинова Илиева от 7.а клас и
Магдалина Росенова Крумова от 7.д клас;
                           За отлични постижения в учебно-възпитателния процес и  отлично  представяне на втория кръг на  олимпиадите по български език и литература и история:
Далия Драгомирова Димитрова от 5.а клас
Дарина Чавдарова Гервазова от 5.в клас за отлични постижения на втория кръг на олимпиадата по български език и литература и на националното състезанието за петокласници „Любословие“ ( второ място в България );
                      За  отлични резултати на втория кръг на олимпиадата по история:
Благовеста Красен Трифонова от 5.в клас, Рая Георгиева Гергинова и Аглая Ангелова Бонева от 5.а клас;
                      За отлични постижения на състезанията по математика за четвърти клас Виктория Ивайлова Константинова  от 4.б клас.