"Моята родина"

Галерия от снимки: 
   В националното състезание  "Моята Родина" -  във втори кръг- се включиха 76 ученици от 2 до 7 клас от нашето училище.   Всички се справиха много добре.
   Бронзови медали получиха: Огняна Огнянова Ненкова – 2а кл.; Виктория Валентинова Матеева - 2г кл.; Мартин Валентинов Асенов – 3а кл.;; Рая Росенова Николова -3а кл.; Юлиан Александров Пешев – 4е кл.; и Христо Огнянов Йоцов – 6г кл.
   Всички участници получиха сертификати  за участие.
  Във финалното състезание от  град София има само двама ученици. За наша радост и гордост Рая Росенова Николова -3а клас е един от тях. Заедно с нея на финала имат право да участват още шестима ученици, които са участвали и на двата кръга и са постигнали високи резултати.
Това е доказателство за всеотдайният труд на началните учители  и добрата подготовка на учениците ни.
Пожелаваме успех на финала, който ще се проведе на 29 април 2017г. в Стара Загора!