Разписание на часовете

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ПЪРВИ клас
1 час - 8.10 - 8.45
2 час - 8.55 - 9.30
3 час - 9.50 - 10.25
4 час - 10.35 - 11.10
5 час - 11.20 - 11.55

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ВТОРИ клас

8:00 - 9:10           Блок

9:10 - 9:30           Голямо междучасие

9:30 - 10:40         Блок

10:40 - 10:55      Малко междучасие

10:55 - 12:05      Блок

 

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ТРЕТИ клас

7:50 - 9:10           Блок

9:10 - 9:30           Голямо междучасие

9:30 - 10:50         Блок

10:50 - 11:05      Малко междучасие

11:05 - 12:25      Блок

 

Разписание на часовете, I срок, I смяна – ЧЕТВЪРТИ  клас

7:40 - 9:00           Блок

9:00 - 9:15           Малко междучасие

9:15 - 10:35         Блок

10:35 - 10:55      Голямо междучасие

10:55 - 12:15      Блок

Разписание на часовете, I срок, IІ смяна - ПЕТИ - СEДМИ клас

1 час - 13.00 - 13.40
2 час - 13.50 - 14.30
3 час - 14.40 - 15.20
4 час - 15.40 - 16.20
5 час - 16.30 - 17.10
6 час - -17.20 - 18.00
7 час - 18.05 - 18.45