Олимпиади и състезания

 

 

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

 


Олимпиади и състезания през учебната 2017/2018 година

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ  КРЪГ ОБЛАСТЕН  КРЪГ НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас 20.01.2018 г.  9:00 ч. 24.02.2018 г. 9:00 ч. 31.03.2018 г. , от 09:00 ч. ,

 

РУО – София

Български език и литература 17.12.2017 г.

 

09.00 ч.

04.02.2018 г. 31.03.-01.04.2018 г.

 

РУО – Сливен

Английски език до 14.01.2018 г. 10.02.2018 г.  14:00 ч. 25.03.2018 г., 10:00 часа,

 

РУО – Кърджали

Немски език до 31.01.2018 г. 17.02.2018 г.

 

9.00 ч.

16.03.-18.03.2018 г.,

 

РУО – Благоевград

Руски език 13.01.2018 г.

 

14.00 ч.

10.02.2018 г.  9:00 ч. 17.03.2018 г., 09:00 часа ,  СУ „Гео Милев”, РУО-Варна
Испански език до 31.01.2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 31.03. 2018 г. 10:00 ч. РУО- Велико Търново
Френски език до 31.01. 2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 24.03.2018 г. 10:00 ч.

 

РУО – Пловдив

Италиански език до 31.01. 2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 24.03.2018 г. 10:00 ч.

 

РУО-София-град

Математика 16.12.2017 г.

 

09.00 ч.

03.02.2018 г.  9:00 ч. 13.04.-16.04.2018 г.,

 

РУО-София-град

Информатика до 06.01.2018 г. 17.02.2018 г. 17.03.-18.03.2018 г.,  РУО – Стара Загора
Информационни технологии до 14.01.2018 г. до 11.03.2018 г. 11.05.-13.05.2018 г.,  РУО – Търговище
Математическа лингвистика 13.01.2018 г.

 

09.00 ч.

09.02.2018 г.  14:00 ч. 27.04.-29.04.2018 г.,

 

РУО- Бургас

Философия до 03.02.2018 г. 10.02.2018 г.   9:00 ч. 23.03. -25.03.2018 г.,

 

РУО – София-град

История и цивилизация до 26.01.2018 г. 24.02.2018 г.,  9:00 ч. 20.04.-22.04. 2018 г., 08:00 часа, РУО – Кърджали
Гражданско образование до 23.02.2018 г. до 02.03.2018 г. 13.04.-15.04.2018 г.,  РУО – Русе
География и икономика  до 21.01. 2018 г. 25.02.2018 г.  14:00 ч. 27.04.-29.04. 2018 г., 08:00 ч.,

 

РУО – Стара Загора

Физика 14.01.2018 г.

 

13.00 ч.

18.02.2018 г.  14:00 ч. 02.04.-04.04. 2018 г., 8:00 ч.,

 

РУО – Русе

Астрономия до 15.01.2018 г. включително 24.02.2018 г.  14:00 ч. 04.05.-06.05.2018 г., 8:00 ч.,

 

РУО – Кърджали

Химия и опазване на околната среда 21.01.2018 г.

 

09.00 ч.

11.02.2018 г.,  9:00 ч. 17.03.-18.03.2018 г.,

 

РУО – Варна

Биология и здравно образование 28.01.2018 г.

 

14.00 ч.

25.02.2018 г.,  9:00 ч. 31.03.-01.04.2018 г., 9:00 ч.,

 

РУО – Ямбол

Техническо чертане до 17.02.2018 г. 24.03.2018 г. 20.04.-22.04.2018 г.,  РУО – София-град