За вас, седмокласници...

 

Насочване на ученици по документи за учебната 2019/2020 г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2018-2019 година:

  • Български език и литература - 17 юни 2019 г.
  • Математика - 19 юни 2019 г.
  • Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г. 

съгласно Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2018-2019 година 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година
(по желание на ученика)