НВО

Националното външно оценяване за IV клас:

10 май – Български език и литература;

12 май – Математика;

15 май – Човекът и природата;

16 май – Човекът и обществото.

Националното външно оценяване за VII клас: 

19 май- Български език и литература;

22 май- Математика;

29 май - Изпит по чужди езици.